Albin Ballad

Då kommer den snart tillbaka, Vill tacka min gode vän Jonas som gör det möjligt för mig att fortsätta resan med Balladen. Hemseglingen från Trelleborg till södra Öland kommer att ske i mitten på maj, innan dess ska båten sjösättas och göras sjöduglig.

© X-Ocean. All rights reserved.